Kontakt

Adresë

Todor alexandrova no 79 1/2/3 Skobje Macedonia

Telefoni

+389 71 286 207

E-Mail

info@hakanyuzer.com

Ju mund të bëni të gjitha llojet e mendimeve, sugjerimeve, ankesave.!

Forma e Kontaktit

Scroll to Top