Operacioni për ndryshimin e ngjyrës së syve

Operacioni për ndryshimin e ngjyrës së syve

Operacioni për ndryshimin e ngjyrës së syve vazhdon të kryhet edhe në vitin 2023 nga Hakan Yüzer. Në fushën e mjekësisë, njëra nga praktikat dhe operacionet më të popullarizuara dhe të diskutueshme në vitet e fundit është ndryshimi i ngjyrës së Madje, është bërë kritikë e shpeshtë në lidhje me riskjet e operacionit për ndryshimin e ngjyrës së syve dhe efektet anësore që mund të shfaqen pas operacionit. Pra, a është e mundur të ndryshohet ngjyra e syve dhe a është e rrezikshme ndryshimi i ngjyrës së syve? Mjekët e syve mund të ndryshojnë ngjyrën e syve të personave që kërkojnë ndryshimin e ngjyrës së tyre duke përdorur përvojën e tyre të fituar nga përvoja e kaluar dhe teknologjinë e ditëve të sotme? Sigurisht që po… Por ka metoda pa risk dhe me rrezik që zbatohen për ndryshimin e ngjyrës së syve. Së pari, në këtë shkrim, do t’ju tregoj metodat e rrezikshme që nuk duhet t’u besojmë dhe që mund të shkaktojnë dëme të pakthyeshme në sy. Në fund të shkrimit tim, do të flas gjithashtu për një praktikë që unë përdor në klinikën time dhe që nuk shkakton asnjë dëm në sy.

Ja, të gjitha informacionet e hollësishme lidhur me ndryshimin e ngjyrës së syve, para dhe pas tij…

Cilat janë faktorët që përcaktojnë ngjyrën e syve?

Do të doja të përmend faktorët që përcaktojnë ngjyrën e syve. Karakteristikat gjenetike që trashëgojmë nga prindërit tanë janë dy faktorët më të rëndësishëm për përcaktimin e ngjyrës së syve, të trashëguar si prej tyre ashtu edhe gjenetike. Siç dihet, sytë tanë janë organet më të ndjeshme dhe marrin ngjyrën e tyre nga shtresa më e ndjeshme e irizë Pigmentet brenda irizës janë faktori kryesor në formimin e ngjyrës. Personat me sy kafe kanë pigmente shumë të dendura në irizë, ndërsa ata me sy blu kanë pigmente minimale, pra më pak se të tjerët. Sasia e pigmenteve në shtresën e irizës së personave me sy të gjelbër është në nivelin e mesëm krahasuar me atë të kafe dhe blutë. Përveç kësaj, në irizë gjenden dy pigmente, melanina dhe lipokromi. Sasia e mëlçisë përcakton zmadhimin e ngjyrës së syve, ndërsa sasia e lipokromit përcakton ndriçimin e ngjyrës. Trashëgimia jonë nuk trasmetohet vetëm nga prindërit tanë, por çdo komb ka një karakteristikë gjenetike të vet. Prandaj, prania e pigmenteve të dendura në kombin tonë është një nga arsyet kryesore pse kemi shumë sy të kafe.

Çmimet për ndryshimin e ngjyrës së syve në vitin 2023

Do të flasim për çmimet e ndryshimit të ngjyrës së syve në vitin 2023. Çmimet përcaktohen pas konsultës paraprake. Ata mund të ndryshojnë nga një person në tjetrin dhe variojnë në varësi të procesit të operacionit të ndryshimit të ngjyrës së Përgjithësisht, procedura zgjat rreth 20-30 minuta. Ka metoda të ndryshme të zbatuara për ndryshimin e ngjyrës, duke përfshirë vendosjen e lenteve të ngjyrosura brenda syrit, vendosjen e substancave bojëse me laser në korne të syrit. Prandaj, është e rëndësishme të përcaktohet saktësisht cila procedurë është e dëshiruar. Pas përfundimit të këtyre vlerësimeve të përcaktuara, çmimet bëhen të qarta.

Cilat janë metodat për ndryshimin e ngjyrës së syve?

Në vitet e fundit, kërkesa për këtë aplikim është bërë shumë e zakonshme. Unë kam kontakt me shumë persona që dëshirojnë të ndryshojnë ngjyrën e syve. Para së gjithash, dua të theksoj se ka metoda të ndryshme për ndryshimin e ngjyrës së syve që janë në pë Megjithatë, disa nga këto metoda kanë rreziqe që mund të çojnë në verbëri. Tani, do t’ju informojmë në detaje për aplikimet me rrezik dhe pa rrezik.

Operacionet e rrezikshme për ndryshimin e ngjyrës së syve

Vendosja e lenteve të ngjyrosura në sy me operacion - Rrezikshme

Vendosja e lentës së ngjyrosur në sy me ndërhyrje kirurgjikale është një operacion shumë rrezikshëm dhe të rrezikshëm. Ky operacion mund të çojë në verbëri për shkak të rreziqeve dhe natyrës së tij të rrezikshme. Sigurisht që ka pasur raste të njerëzve që kanë bërë operacionin e ndryshimit të ngjyrës së syve në të kaluarën, madje ka pasur edhe personalitete të njohura që kanë bërë këtë operacion. Por për të mos u përballur me verbëri të përhershme, duhet të konsideroni rreziqet e kësaj operacioni. Prandaj, ne si mjekë duhet të ju informojmë në lidhje me rreziqet e kësaj metode të operacionit. Në këtë rast, mund të themi se “nuk është një procedurë që duhet të kryhet”.

Vendosja e substancave bojëse me laser në brendësinë e korneës për ndryshimin e ngjyrës së syve - Rrezikshme

Kornea është shtresa më e qartë e syrit. Prandaj, vendosja e substancave bojëse me laser në brendësinë e korneës është një operacion shumë rrezikshëm. Ky operacion ka rreziqe të ndryshme, duke përfshirë edhe nevojën për transplantim syri. Përveç kësaj, ai mund të çojë në rezultate të papëlqyeshme, siç është një ndriçim artificial dhe ndjenja e dritës së ndezur në errësirë. Në të njëjtën kohë, ekziston rreziku i ndalimit të zmadhimit dhe zvogëlimit të irisit dhe rreziku i thatësimit të nervit të syrit. Prandaj, kjo procedurë e vendosjes së substancave bojëse me laser në brendësinë e korneës “absolutisht nuk rekomandohet”. Në përgjithësi, kjo procedurë është shumë e rrezikshme.

Ndryshimi i ngjyrës së syve në mënyrë natyrale - Rrezikshme

Sigurisht që ka njerëz që flasin për metodat natyrale për ndryshimin e ngjyrës së syve, por ato janë vetëm teori. Ne ju këshillojmë të mos zbatoni pa mendimmet në internet të personave që nuk janë mjekë. Çdo gjë e bërë pa vetëdije mund të shkaktojë dëme të pakthyeshme në sytë tuaja.

Ndryshimi i ngjyrës së syve me kontakt lensa

Siç e dini, me kontakt lensat e ngjyrosura është e mundur të keni ngjyrën e dëshiruar në sytë tuaj për një kohë të Por pas aplikimit pa rrezik për ndryshimin e ngjyrës së syve, pacientët tanë mund të kenë ngjyrën e dëshiruar për një kohë të gjatë. Përdorimi i kontakt lensave pa lejen e një doktori, pa mendim dhe vetëm për qëllime të ndryshimit të ngjyrës mund të shkaktojë dëme të papëlqyeshme në sytë e disa personave. Disa lensa mund të shkaktojnë reaksione alergjike në sy dhe kjo mund të çojë në rezultate të papëlqyeshme. Para se të përdorni kontakt lensat e ngjyrosura, është e rëndësishme që të përcaktoni me siguri cilat lente janë më të përshtatshme për sytë tuaj me anë të një vizite te mjeku. Pas konsultës, përdorimi i lenteve të rekomanduara nga mjeku është më i përshtatshëm dhe më i sigurt. Para se të përdorni lente, mund të merrni një takim në klinikën tonë për të marrë një konsultë dhe ekzaminim. Pas ekzaminimit, ne mund të përcaktojmë lentinë e kontaktit që nuk i shkakton asnjë dëm syve tuaj. Sigurisht, nëse dëshironi një ndryshim të ngjyrës së syve të qëndrueshëm, do t’ju sugjeroja metoden tonë të sigurt për ndryshimin e ngjyrës së syve, e cila është shumë e kërkuar nga pacientët në klinikën time.

Si bëhet ndryshimi i sigurt i ngjyrës së syve?

Për të zbatuar këtë metodë, së pari duhet të zgjidhet një pacient i përshtatshëm me anë të vlerësimit dhe hetimit të një mjeku specialist, madje dhe profesionist. Pas përcaktimit të një pacienti të përshtatshëm, është e mundur të ndryshohet ngjyra duke eleminuar melaninën e shtresës së ngjyrës së irisit me anë të Kjo metodë kryhet pa operacion për ndryshimin e ngjyrës së syve. Me siguri ju do të pyesni, “çfarë duhet të bëj për të qenë blu?” Në këtë rast, duhet të zgjidhni këtë procedurë që kryhet me laser. Sepse kjo është një metodë e sigurt dhe nuk paraqet asnjë rrezik, dhe me anë të kësaj metode që zbatohet në klinikën time, mundësoj ndryshimin e ngjyrës së syve tuaj në mënyrë të qëndrueshme.

Gjithashtu, mund të jep më shumë detaje për këtë aplikim;

  • Niveli i rrezikut është shumë i ulët dhe është një metodë e që
  • Kjo metodë nuk shkakton verbë
  • Përcaktimi i pacientit të përshtatshëm para aplikimit është e rëndë
  • Kërkon pritshmëri dhe durim të saktë.
  • Gjithashtu, aplikimi duhet të kryhet në një ambient të saktë dhe higjienik.
  • Përdorimi i pajisjeve dhe teknologjisë së saktë është shumë i rëndësishë
  • Këtë aplikim duhet ta kryejnë vetëm mjekët specialistë dhe të përvojshë
  • Pas kësaj metode, niveli i kënaqësisë së personave që kanë ndryshuar ngjyrën e syve është mbi 95%.
  • Mund të gjeni më shumë detaje në videon e mëposhtme në lidhje me ndryshimin e ngjyrës së
Scroll to Top